Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

Dòng 1: Dòng 1:
-
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) là trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
+
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
==Thân thế==
==Thân thế==

Phiên bản lúc 01:37, ngày 15 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân