Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Liên kết ngoài)
(Sự nghiệp)
Dòng 20: Dòng 20:
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.
 +
Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, bốn Huân chương Quân công (hai hạng nhất, một hạng nhì, một hạng ba), chín Huân chương Chiến công (sáu hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba), hai Huân chương Kháng chiến (hạng nhất) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]

Phiên bản lúc 02:44, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân