Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Sự nghiệp)
Dòng 16: Dòng 16:
Tháng 4 và tháng 5 năm 1970, ba huyện Càng Long, Cầu Kè, Trà Ôn diệt được 20 đồn bốt quân lực Việt Nam cộng hòa, cơ bản mở được vùng ruột nam sông Mít Thít. Trung đoàn 3 do ông chỉ huy về đứng ở địa bàn này, tạo thế và lực mở rộng vùng giải phóng, tạo đà cho Quân giải phóng đánh trả quân lực Việt Nam cộng hòa và giành thắng lợi to lớn và năm 1975.
Tháng 4 và tháng 5 năm 1970, ba huyện Càng Long, Cầu Kè, Trà Ôn diệt được 20 đồn bốt quân lực Việt Nam cộng hòa, cơ bản mở được vùng ruột nam sông Mít Thít. Trung đoàn 3 do ông chỉ huy về đứng ở địa bàn này, tạo thế và lực mở rộng vùng giải phóng, tạo đà cho Quân giải phóng đánh trả quân lực Việt Nam cộng hòa và giành thắng lợi to lớn và năm 1975.
   
   
-
Sau 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Đệ làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
+
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
-
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]
+
 
Năm 1986  - 1996, Tư lệnh quân khu 9.
Năm 1986  - 1996, Tư lệnh quân khu 9.
 +
 +
 +
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]
==Liên kết ngoài==
==Liên kết ngoài==
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
*[http://www.quansuvn.net/index.php?PHPSESSID=33bfad09a3aa11b260ad61d48f9b36a2&topic=102.90 Hồi kí tướng Nguyễn Đệ]
*[http://www.quansuvn.net/index.php?PHPSESSID=33bfad09a3aa11b260ad61d48f9b36a2&topic=102.90 Hồi kí tướng Nguyễn Đệ]

Phiên bản lúc 02:40, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân