Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

(Tạo trang mới với nội dung ‘'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) là trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê ở xóm Bàn Thạch, xã [Võ Liệt], huyện Thanh Chương, t…’)
Dòng 17: Dòng 17:
   
   
Sau 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Đệ làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Đệ làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
-
 
+
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]
Năm 1986  - 1996, Tư lệnh quân khu 9.
Năm 1986  - 1996, Tư lệnh quân khu 9.

Phiên bản lúc 02:39, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Công cụ cá nhân