Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

Dòng 1: Dòng 1:
-
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
+
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - 1998) quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
==Tiểu sử==
==Tiểu sử==
Dòng 18: Dòng 18:
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông làm Sư đoàn trưởng rồi Tư lệnh Mặt trận 797, chỉ huy các lực lượng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp Cam-pu-chia xây dựng lực lượng.
-
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.
+
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.  
-
 
+
==Tặng thưởng và Danh hiệu==
-
Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, bốn Huân chương Quân công (hai hạng nhất, một hạng nhì, một hạng ba), chín Huân chương Chiến công (sáu hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba), hai Huân chương Kháng chiến (hạng nhất) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
+
Ông được Nhà nước trao tặng:
 +
*Huân chương Độc lập hạng nhất
 +
*04 Huân chương Quân công (hai hạng nhất, một hạng nhì, một hạng ba)
 +
*09 Huân chương Chiến công (sáu hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba)
 +
*02 Huân chương Kháng chiến (hạng nhất)
 +
*Nhiều phần thưởng cao quý khác.
 +
*Ông được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân năm 1998.
==Tham khảo==
==Tham khảo==
* {{cite book |title=Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua những trang hồi kí|author= Nhiều tác giả |year=2005 |publisher=NXB Quân đội Nhân dân|pages=612}}
* {{cite book |title=Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua những trang hồi kí|author= Nhiều tác giả |year=2005 |publisher=NXB Quân đội Nhân dân|pages=612}}

Phiên bản lúc 11:34, ngày 11 tháng 8 năm 2010

Công cụ cá nhân