Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

Dòng 20: Dòng 20:
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.
Năm 1986  - 1996, ông là Tư lệnh quân khu 9.
-
Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, bốn Huân chương Quân công (hai hạng nhất, một hạng nhì, một hạng ba), chín Huân chương Chiến công (sáu hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba), hai Huân chương Kháng chiến (hạng nhất) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
+
Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, bốn Huân chương Quân công (hai hạng nhất, một hạng nhì, một hạng ba), chín Huân chương Chiến công (sáu hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba), hai Huân chương Kháng chiến (hạng nhất) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.  
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]
+
 +
==Tham khảo==
 +
* {{cite book |title=Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam qua những trang hồi kí|author= Nhiều tác giả |year=2005 |publisher=NXB Quân đội Nhân dân|pages=612}}
==Liên kết ngoài==
==Liên kết ngoài==
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
*[http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_9 Quân khu 9]
Dòng 31: Dòng 29:
*[http://vn.360plus.yahoo.com/tranthanhhang1953/article?mid=63 Chiếc Radio và câu chuyện tình cảm động của vị tướng anh hùng]
*[http://vn.360plus.yahoo.com/tranthanhhang1953/article?mid=63 Chiếc Radio và câu chuyện tình cảm động của vị tướng anh hùng]
{{Sơ khai}}
{{Sơ khai}}
 +
[[Thể loại: Người Thanh Chương]]

Phiên bản lúc 08:44, ngày 29 tháng 7 năm 2010

Công cụ cá nhân