Nguyễn Đệ

Thanh Chương toàn thư

Dòng 1: Dòng 1:
-
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
+
'''Nguyễn Đệ'''(1928 - ?) quê ở xóm Bàn Thạch, xã [[Võ Liệt]], huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên Tư lệnh quân khu 9, ông còn có tên gọi khác là '''Ba Trung'''
-
==Thân thế==
+
==Tiểu sử==
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, sớm mồ côi cha mẹ. Vì cuộc sống khó khăn nên ông vào miền Nam.
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, sớm mồ côi cha mẹ. Vì cuộc sống khó khăn nên ông vào miền Nam.
-
==Sự nghiệp==
+
 
Năm 17 tuổi, được giác ngộ, ông tham gia cách mạng và gia nhập quân đội, trưởng thành từ chiến sỹ đến Đội trưởng đội cảm tử Bà Rịa.
Năm 17 tuổi, được giác ngộ, ông tham gia cách mạng và gia nhập quân đội, trưởng thành từ chiến sỹ đến Đội trưởng đội cảm tử Bà Rịa.

Phiên bản lúc 08:41, ngày 6 tháng 5 năm 2010

Công cụ cá nhân